Ulusların dil ve edebiyatlarının zenginliği, onların gelişmişlik düzeyini ortaya koyar. Türk dili ve edebiyatı, dünyanın en eski dil ve edebiyatlarından biridir. Türk dili ile yazılmış kitaplar, sadece Türkiye’de değil başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinin kütüphane ve müzelerinin koleksiyonunda bulunmaktadır. Türkiye’deki ve yurt dışındaki Türkoloji merkezlerinde, son iki bin yıllık insanlık tarihinde önemli izler bırakmış olan Türkler, Türkçe ve Türk edebiyatı üzerine önemli çalışmalar, araştırmalar, yayınlar yapılmaktadır.

Türk Dili Bölümü, Türk dilinin ve edebiyatının geçmişten günümüze gelişimini inceleyen bir alandır. Göktürk Yazıtları’ndan başlayarak günümüze kadar farklı coğrafyalarda yazılmış metinler, dil ve edebiyat derslerinin temel kaynaklarını oluşturmaktadır. Türk dil tarihi ve Türk edebiyat tarihi konusundaki dersler sayesinde öğrenciler, Türkçe’nin yüzlerce yıllık gelişimini öğrenmektedir. Osmanlı Türkçesi okuma ve yazma eğitimi alan öğrenciler eski yüzyıllarda yazılmış metinleri okuyabilmekte, dil ve edebiyat tarihini göz önünde bulundurarak tahlil edebilmektedirler. 

Etiket: bolum-baskaninin-mesaji